ආයුර්වේද සේවකයෙකුගෙන් රු.11000/= ක් වංචා කරලා

ආයුර්වේද සේවකයෙකුගෙන් රු.11000/= ක් වංචා කිරිමට සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය ගෙන යන කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳව මේ වනවිට අනාවරණය වි තිබේ.

ACAHSU---2016

දෙස් විදෙස් දේශහිතෛශී ශ්‍රී ලාංකිකයනි අපමණ බාධක මැද පවතවාගෙන යන www.lankanewsweb.today වෙබ් අඩවියට ඔබගේ සහයෝගය අවැසිම මොහොතයි මේ.